Avtackning och ny styrelse

Avtackning Annabel

Annabel Ronnehed avtackades på årsmötet med blommor och en bok om odling.

Hon har länge varit aktiv i föreningen, både som ordförande, vice ordförande och ledamot. Nu lämnar hon styrelsen, men blir kvar som valberedning.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014 och i föreningens kassa finns drygt 50 000 kr kvar sedan förra året. Flera förslag kom på mötet, som styrelsen får jobba vidare med.  Bland annat ungdomsaktivitet i lokalen, kompost vid pallkrageodlingarna, vad har Stockholmshem för planer för vårt område på lång och kort sikt? Årsmötet utsåg även ny styrelse för Lh Vadaren.

Så här ser den nya styrelsen ut efter årsmötet:

Ordförande: Kerstin Strandskog
Sekreterare: Tor Löfgren
Kassör: Kerstin Ahlgren
Ledamot: Anette Gärdeklint Sylla
Ledamot: Julia Nilsson
Suppleant: Inger Bergkvist
Suppleant: Helena Günther
Suppleant: Ann-Sofie Johansson

Revisorer: Anna Velander Gisslén & Mats Bjurvald
Valberedning: Annabel Ronnehed & Monica Nyström-Jogstam

 

Årsmöte med semla, 17/2

Välkomna på årsmöte!

Nu är det dags för årsmöte för LH Vadaren. 

Tid: kl 19.00, tisdagen den 17 februari
Plats: Kvarterslokalen, Örnbacken 38.

Vi tar upp verksamhetsberättelse, val till styrelse, verksamhetsinriktning för 2015. Var med och påverka vad föreningen ska göra under året!

Fettisdag till ära bjuder föreningen på kaffe och semla!

//Styrelsen