Avloppstunnel under våra hus – infomöte 31 mars

Stockholm Vatten drar 2016 igång bygget av en större avloppstunnel som kommer att passera under eller nära våra hus på Örnbacken/Torsten Alms gata.

tisdag, den 31 mars, har  Stockholm Vatten sin första informationsträff för oss som bor i området. Då svarar deras personal på frågor om hur tunnelbygget påverkar oss och vår närmiljö.

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus.
Tid: 31 mars, kl. 18-20.

(Nästa informationstillfälle är i samma lokal den tisdagen den 26 maj, kl. 18-20.)

Hyresgästföreningen Vadaren tar upp frågan på nästa bomöte, den 14 april, kl 19.00, i kvarterslokalen på Örnbacken 38.

Informationslänkar från Stockholm Vatten om bygget:
http://www.stockholmvatten.se/Aktuellt/Stockholms-framtida-avloppsrening/

http://www.stockholmvatten.se/commondata/framtidaavloppsrening/kartor/5mzon_fast_gatunr2.pdf

http://www.stockholmvatten.se/commondata/framtidaavloppsrening/Samr%C3%A5d/stationerna/Stomljud%20och%20vibrationer.pdf