Så berör tunnelbygget vårat område

Tidigast våren 2016 börjar Stockholm Vatten spränga för avloppstunneln under våra hus. Sträckan som dras under vårat området ska ta max 10 veckor och pågå under dagtid, max åtta timmar per dag, på vardagar. 

Det berättade personal från Stockholms Vatten på informationsmötet som hölls i Hägerstensåsens medborgarhus den 31 mars. Mark- och miljödomstolen har inte godkänt planen, men den väntas gå igenom.

Tunneln kommer att ligga mellan 30 och 90 meter under marken, och Stockholm Vatten bedömmer att sprängningarna bara kommer att märkas som svaga vibrationer och möjligen med lite ljud.

Fastigheterna i kvarteret besiktigas tillsammans med hyresvärden Stockholmshem en dryg månad innan tunneln når marken under våra hus. Skulle skador uppstå ska Stockholm Vatten åtgärda dem.

Transporter till tunnelmynningen vid Eolshäll kommer att gå via E4:an, Personnevägen och Hägerstens Allé och köras under två till tre år.  I Liljeholmen, under Nybohov, finns ytterligare en tunnelnedgång, transporter till den kommer att gå in via Liljeholmen, men inte in på Hägerstensvägen.

Skicka ett mejl till: framtidensavloppsrening@stockholmvatten.se så får du deras nyhetsbrev om projektet.

Boende i områden som påverkas kan få sms-meddelande till sina mobiltelefoner när det sprängs i deras kvarter, för att få en förvarning. På Stockholm Vattens hemsida kommer det att finnas information om hur man ansluter sig till sms-adresseringen. www.stockholmvatten.se

Tisdagen den 26 maj är det dags för nästa informationsmöte med Stockholm Vatten, kl. 18-20, Hägerstensåsens medborgarhus, Balder-salen.

Dags för städ- och plantbytardag!

plantor

På lördag är det dags för kvarteret Vadarens traditionsenliga städdag. Förutom att göra lite extra fint i vårat området blir det även plantbytardag och odlingsmöjlighet för områdets barn. Hyresgästföreningen bjuder på korv, kaffe och saft!

Ta med de plantor du har för många av och få andra sorter av dina grannar. (Märk gärna upp vad dina plantor är för sort.)

Barnen får efter sin städrunda plantera spännande fröer i krukor av tidningspapper. (Allt material finns på plats.)

Välkomna!

Tid: kl. 10-12, lördagen den 25 april.

Plats:  Vi möts vid kvarterslokalen, Örnbacken 38.

Buskar, avlopp & fasadrenovering – bomöte 14 april

buskar och träd

Vilka träd och buskar behöver beskäras på vår gårdar?

På bomötet tisdagen den 14 april, kl. 19.00, samlar vi ihop hyresgästernas önskemål om beskärning av buskar och träd och vidarebefordrar till Stockholmshem.

Dessutom: så påverkas området av avloppsbygget, fasadrenovering och annan info från möten med hyresvärden.

Vi bjuder på kaffe och fika!

Välkomna!

Mötet är som vanligt i föreningslokalen, Örnbacken 38. (Pyssel för barn i angränsande rum.)

PS: Kan du inte vara med på mötet och har synpunkter på växtligheten i vårat kvarter mejla till styrelsen på: styrelsen@vadaren.se eller lämna dina kommentarer på föreningens Facebook-sida. (Sök på: Lh Vadaren.)