Visning av Vadarens gym

Måndagen den 11 april är det öppen visning av kvarterets gym!

Ingång på gaveln på Örnbacken 36. (Bredvid ingången till kvarterslokalen.)

Kom förbi och kolla in vad som finns där.

Välkommen!/Lh Vadarens styrelse

Träning är möjlig mellan 08.00 och 21.30 varje dag. Styrelsen utvärderar verksamheten under våren.