Ny styrelse

Vid årsmötet i Lokala hyresgästföreningen Vadaren den 17 februari valdes en ny styrelse:

Ordförande: Lennart Berget
Vice ordförande: Stefan Granér
Sekreterare: Wiwi Stefanicki
Kassör: Hanna Hjortbrink
Ledamot: Jean-Claude Delbravo
Ersättare: Kerstin Ahlberg, Kerstin Strandskog, Inger Bergkvist, Ulrica Stjärnvind

Om du vill engagera dig i hyresgästföreningens arbete hör av dig till Valberedningen: valberedningen@vadaren.se