Årsmöte 2022

Välkommen på årsmöte i LH Vadaren

Välkommen på årsmöte i LH Vadaren!
Lokala hyresgästföreningen Vadaren kallar alla medlemmar till årsmöte den 17 februari 2022 kl 19.00.

Vi träffas i kvarterslokalen Örnbacken 38.


På dagordningen sedvanliga årsmötesförhandlingar, bland annat:

Verksamhetsberättelse 2021
Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2021
Val till styrelsen, revisorer och valberedning 2022
Nominering till uppdrag i Hyresgästföreningen för 2022 bl.a. förhandlings-uppdrag
Verksamhetsinriktning 2022


Vi bjuder på kaffe och bulle!
Välkommen önskar styrelsen för
Lokala Hyresgästföreningen Vadaren