Gym & Bastu

Från den 15 augusti 2021 blev det åter möjligt att använda bastun och gymmet på Örnbacken 36 och kvarterslokalen Örnbacken 38.

Men, för att motverka spridning av coronaviruset så långt det går gäller särskilda villkor så att det inte blir för trångt och så att inte redskapen i gymmet blir smitthärdar.

VILLKOR FÖR ATT ANVÄNDA GYMMET:
• Varje användare måste ha med sig egen handsprit och göra rent de redskap som han eller hon har använt.
• Även toalettstolen ska göras ren.
• Varje användare som upptäcker att ovanstående regler inte följs har ansvar för att meddela bastuansvarige Ernesto Andrade ernesto.andrade@vadaren.se.
• Givetvis gäller också alla de vanliga ordningsreglerna som finns uppsatta i gymmet.

Till gymmet finns nu ett Aptuslås som kan öppnas med samma nyckelbricka som går till tvättstugan. Du skickar ett mejl till styrelsen@vadaren.se och uppger namn på lägenhetsinnehavaren, adress och lägenhetsnummer (står högst upp på dörren) så ser vi till att nyckelbrickan aktiveras.

Kvarterets gym och bastu finns i källaren på Örnbacken 36. (Ingång från gaveln, bredvid kvarterslokalen.)

Träning är möjlig mellan 07.00 och 21.00 varje dag.

ORDNINGSREGLER FÖR GYM & BASTU

(Du måste ha fyllt 18 år för att få träna på egen hand i lokalen.)

  • Skriv in dig i loggboken: namn, telefonnummer, träningsdag och tid.
  • Ställ tillbaka utrustning på rätt plats efter användning.
  • Gör ren utrustningen efter användning.
  • Ta med dig personlig utrustning och ev. skräp när du går.
  • Visa hänsyn till andra personer som också tränar eller bastar.
  • Gör rent och torka upp i duschutrymmet efter dig när du är klar
  • Boka bastun på kalendern som ligger på bordet utanför bastun.
  • Kontrollera att bastun är avstängd när du lämnar lokalen.
  • Se till att all belysning är släckt och dörren är låst när du lämnar lokalen.

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

Gammalt angående nycklar:

NYCKLAR OCH TILLGÅNG TILL GYM OCH BASTU

Det har visat sig att det är många som vill träna i vårt gym. Det innebär att vi inte kan ge alla en egen nyckel.

För att alla som vill ändå ska få möjlighet att träna får vi låna nycklar av varandra. Nycklarna ska återlämnas efter träningspassets slut.

För närvarande finns nycklar hos följande personer:

Två nycklar (eller fler):

Kerstin Strandskog, Örnbacken 2, 0761-74 02 62

Annabel Ronnehed, Örnbacken 36, 0704-24 44 04

 

En nyckel:

Ulla Ask, Örnbacken 8, 0702-54 09 05

Maria Gelin, Örnbacken 14, 0736-58 90 88

Ernesto Andrade, Örnbacken 24, 0706-92 43 57

Marie-Louise Strand, Örnbacken 24, 0700-55 41 16

Ann-Sofie Johansson, Örnbacken 26, 0733-50 07 03

Rauno Blomberg, Örnbacken 28, 0709-58 93 80

Jean-Claude Delbravo, Örnbacken 28, 0707-44 80 55

Thomas Höglund, Örnbacken 28, 0707-60 97 91

Caroline Mällberg, Örnbacken 36, 08-645 78 60

Kerstin Ahlberg, Örnbacken 36, 0703-80 67 90

Lennart Berget, Torsten Alms gata 50, 0703-63 36 47

Eva Bodner, Torsten Alms gata 56, 0762-03 15 61

Michael Boström, Torsten Alms gata 64, 0768-90 48 44

Simon Lindvall, Torsten Alms gata 64,  0705-58 97 94

Daniel Norlinder, Torsten Alms gata 76, 0765-79 61 62

Ronald Bood, Torsten Alms gata 84, 0709-26 50 30

Mats Bjurvald, Torsten Alms gata 88, 0705-13 17 05