Odlingslådorna

Kvarteret Vadaren har 19 odlingslådor som hyresvärden Stockholmshem skänkt till de boende i området. Hyresgäster i området har rätt att ställa sig i kö för en odlingslåda. 

Vid kö utses ny innehavare efter turordning. Innehavaren av odlingslådan har rätt att odla under tre år, sedan utses ny odlare.

Odlingslåda som inte brukas under ett år ska återlämnas till köansvarig.

Innehavaren ska vid flytt anmäla till ansvarig så att ny odlare kan utses. När man avslutar sin odlingstid rensar man ur gamla växter och lämnar odlingslådan i fint skick till nästa odlare.

Odlingslådan ska städas på hösten och rensas före sådd på våren.

Grödorna som odlas är för innehavarens bruk, men växtprakten är till för alla boende i området att avnjuta.

12 lådor finns vid grillplatsen på Örnbacken och 7 lådor vid låghusen på Torsten Alms gata.

Kontakta oss om du är intresserad av att odla i en odlingslåda!

Kontaktperson: Sanna Kolk, Örnbacken 14, sanna.kolk@gmail.com 0704-09 87 68

ÖRNBACKEN

Nr 1: Sanna Kolk, Örnbacken 14

Nr 2:  Maria Gelin, Örnbacken 14

Nr 3:  Annabel Ronnehed, Örnbacken 36

Nr 4:  Ann-Sofie Johansson, Örnbacken 26

Nr 5:  Katarina Wos, Örnbacken 36

Nr 6:  Monica Jansson, Örnbacken 2

Nr 7: Elin Henriksson, Örnbacken  16

Nr 8: Justina Ennerfors, Örnbacken 28

Nr 9:  Lena Ekstrand, Örnbacken 14

Nr 10: Katariina Mäkinen, Örnbacken 28

Nr 11: Ingrid Marongiu, Örnbacken 32

Nr 12: Tor Löfgren, Örnbacken 26

TORSTEN ALMS GATA

Nr 1: Alexander Milrin, Örnbacken 16

Nr 2:  Joanna Tisell, Örnbacken 22

Nr 3: Pornthip Chaleekhieo, Torsten Alms g. 64

Nr 4: Eleonora Bognar, Torsten Alms g. 56

Nr 5: LEDIG

Nr 6: Gunilla Landgren, Torsten Alms g. 54

Nr 7: Elisabeth Kellén, Torsten Alms g. 56