Odlingslådorna

Kvarteret Vadaren har 19 odlingslådor som hyresvärden Stockholmshem skänkt till de boende i området. Hyresgäster i området har rätt att ställa sig i kö för en odlingslåda. 

Vid kö utses ny innehavare efter turordning. Innehavaren av odlingslådan har rätt att odla under tre år, sedan utses ny odlare.

Odlingslåda som inte brukas under ett år ska återlämnas till köansvarig.

Innehavaren ska vid flytt anmäla till ansvarig så att ny odlare kan utses. När man avslutar sin odlingstid rensar man ur gamla växter och lämnar odlingslådan i fint skick till nästa odlare.

Odlingslådan ska städas på hösten och rensas före sådd på våren.

Grödorna som odlas är för innehavarens bruk, men växtprakten är till för alla boende i området att avnjuta.

12 lådor finns vid grillplatsen på Örnbacken och 7 lådor vid låghusen på Torsten Alms gata.

Kontakta oss om du är intresserad av att odla i en odlingslåda!

Kontaktperson: Sanna Kolk, Örnbacken 14, sanna.kolk@gmail.com 0704-09 87 68