Bomöte 13 oktober

Välkommen på bostadsmöte!

Kom och hör vad som är på gång i vårt kvarter.

På dagordningen:

  • Hur går det med gym/bastu-lokalen?
  • Grannsamverkan mot brott, är det något för oss?
  • Finns intresse för en kvartersbytessajt?
  • Synpunkter inför nästa möte med Stockholmshem.
  • Övriga frågor.

Vi bjuder på kaffe och fika!

(Pyssel för barn i angränsande rum.)

LH Vadarens styrelse

Tid: 19.00, tisdagen den 13 oktober.

Plats: Föreningslokalen, Örnbacken 38.

PS! Har du inte möjlighet att vara med? Mejla det du vill att vi tar upp till: styrelsen@ vadaren.se

Så berör tunnelbygget vårat område

Tidigast våren 2016 börjar Stockholm Vatten spränga för avloppstunneln under våra hus. Sträckan som dras under vårat området ska ta max 10 veckor och pågå under dagtid, max åtta timmar per dag, på vardagar. 

Det berättade personal från Stockholms Vatten på informationsmötet som hölls i Hägerstensåsens medborgarhus den 31 mars. Mark- och miljödomstolen har inte godkänt planen, men den väntas gå igenom.

Tunneln kommer att ligga mellan 30 och 90 meter under marken, och Stockholm Vatten bedömmer att sprängningarna bara kommer att märkas som svaga vibrationer och möjligen med lite ljud.

Fastigheterna i kvarteret besiktigas tillsammans med hyresvärden Stockholmshem en dryg månad innan tunneln når marken under våra hus. Skulle skador uppstå ska Stockholm Vatten åtgärda dem.

Transporter till tunnelmynningen vid Eolshäll kommer att gå via E4:an, Personnevägen och Hägerstens Allé och köras under två till tre år.  I Liljeholmen, under Nybohov, finns ytterligare en tunnelnedgång, transporter till den kommer att gå in via Liljeholmen, men inte in på Hägerstensvägen.

Skicka ett mejl till: framtidensavloppsrening@stockholmvatten.se så får du deras nyhetsbrev om projektet.

Boende i områden som påverkas kan få sms-meddelande till sina mobiltelefoner när det sprängs i deras kvarter, för att få en förvarning. På Stockholm Vattens hemsida kommer det att finnas information om hur man ansluter sig till sms-adresseringen. www.stockholmvatten.se

Tisdagen den 26 maj är det dags för nästa informationsmöte med Stockholm Vatten, kl. 18-20, Hägerstensåsens medborgarhus, Balder-salen.

Dags för städ- och plantbytardag!

plantor

På lördag är det dags för kvarteret Vadarens traditionsenliga städdag. Förutom att göra lite extra fint i vårat området blir det även plantbytardag och odlingsmöjlighet för områdets barn. Hyresgästföreningen bjuder på korv, kaffe och saft!

Ta med de plantor du har för många av och få andra sorter av dina grannar. (Märk gärna upp vad dina plantor är för sort.)

Barnen får efter sin städrunda plantera spännande fröer i krukor av tidningspapper. (Allt material finns på plats.)

Välkomna!

Tid: kl. 10-12, lördagen den 25 april.

Plats:  Vi möts vid kvarterslokalen, Örnbacken 38.

Buskar, avlopp & fasadrenovering – bomöte 14 april

buskar och träd

Vilka träd och buskar behöver beskäras på vår gårdar?

På bomötet tisdagen den 14 april, kl. 19.00, samlar vi ihop hyresgästernas önskemål om beskärning av buskar och träd och vidarebefordrar till Stockholmshem.

Dessutom: så påverkas området av avloppsbygget, fasadrenovering och annan info från möten med hyresvärden.

Vi bjuder på kaffe och fika!

Välkomna!

Mötet är som vanligt i föreningslokalen, Örnbacken 38. (Pyssel för barn i angränsande rum.)

PS: Kan du inte vara med på mötet och har synpunkter på växtligheten i vårat kvarter mejla till styrelsen på: styrelsen@vadaren.se eller lämna dina kommentarer på föreningens Facebook-sida. (Sök på: Lh Vadaren.)

Avloppstunnel under våra hus – infomöte 31 mars

Stockholm Vatten drar 2016 igång bygget av en större avloppstunnel som kommer att passera under eller nära våra hus på Örnbacken/Torsten Alms gata.

tisdag, den 31 mars, har  Stockholm Vatten sin första informationsträff för oss som bor i området. Då svarar deras personal på frågor om hur tunnelbygget påverkar oss och vår närmiljö.

Plats: Hägerstensåsens medborgarhus.
Tid: 31 mars, kl. 18-20.

(Nästa informationstillfälle är i samma lokal den tisdagen den 26 maj, kl. 18-20.)

Hyresgästföreningen Vadaren tar upp frågan på nästa bomöte, den 14 april, kl 19.00, i kvarterslokalen på Örnbacken 38.

Informationslänkar från Stockholm Vatten om bygget:
http://www.stockholmvatten.se/Aktuellt/Stockholms-framtida-avloppsrening/

http://www.stockholmvatten.se/commondata/framtidaavloppsrening/kartor/5mzon_fast_gatunr2.pdf

http://www.stockholmvatten.se/commondata/framtidaavloppsrening/Samr%C3%A5d/stationerna/Stomljud%20och%20vibrationer.pdf

 

Avtackning och ny styrelse

Avtackning Annabel

Annabel Ronnehed avtackades på årsmötet med blommor och en bok om odling.

Hon har länge varit aktiv i föreningen, både som ordförande, vice ordförande och ledamot. Nu lämnar hon styrelsen, men blir kvar som valberedning.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2014 och i föreningens kassa finns drygt 50 000 kr kvar sedan förra året. Flera förslag kom på mötet, som styrelsen får jobba vidare med.  Bland annat ungdomsaktivitet i lokalen, kompost vid pallkrageodlingarna, vad har Stockholmshem för planer för vårt område på lång och kort sikt? Årsmötet utsåg även ny styrelse för Lh Vadaren.

Så här ser den nya styrelsen ut efter årsmötet:

Ordförande: Kerstin Strandskog
Sekreterare: Tor Löfgren
Kassör: Kerstin Ahlgren
Ledamot: Anette Gärdeklint Sylla
Ledamot: Julia Nilsson
Suppleant: Inger Bergkvist
Suppleant: Helena Günther
Suppleant: Ann-Sofie Johansson

Revisorer: Anna Velander Gisslén & Mats Bjurvald
Valberedning: Annabel Ronnehed & Monica Nyström-Jogstam

 

Årsmöte med semla, 17/2

Välkomna på årsmöte!

Nu är det dags för årsmöte för LH Vadaren. 

Tid: kl 19.00, tisdagen den 17 februari
Plats: Kvarterslokalen, Örnbacken 38.

Vi tar upp verksamhetsberättelse, val till styrelse, verksamhetsinriktning för 2015. Var med och påverka vad föreningen ska göra under året!

Fettisdag till ära bjuder föreningen på kaffe och semla!

//Styrelsen

Vill du sjunga i kör i vår?

Hyresgästföreningen Plomben (Jakobsdalsvägen, Örnsberg) är sugna på att dra igång en kör under våren och undrar om grannar i Vadaren vill vara med.

Är du intresserad? Hör av dig till: plombenstyrelse@gmail.com
(Får dom in 15-20 intresseanmälningar så drar dom igång. Planen är att hyra in en körledare och sjunga en gång i veckan.)

Stor uppslutning på akutmöte

Det blev en fin uppslutning på akut-mötet om lokalen igår kväll! Drygt 25 personer deltog. Tack för ert engagemang!/Styrelsen

————

Mötet i korthet:

Fältassistent och en polis från Ungdomspoliserna fanns på plats, svarade på frågor och berättade vad de kände till och vad de kan göra. De vill ha tips på vilka ungdomar det rör sig om för att hindra att intrången fortsätter. 

Styrelsen informerade om att galler för fönster och belysning med rörelsedetektor utanför lokalen mot förskolegården ska sättas upp.

Ser man ungdomsgäng som driver runt i området – kontakta fältassistenterna på tel: 076-122 33 70.

Vid intrång i lokalen: ingrip inte, ring polisen på 112 och avvakta tills de kommer.

Fortsätt gärna att hålla lite extra koll runt vår lokal!