Om lokala hyresgästföreningen Vadaren

Den lokala hyresgästföreningen omfattar kvarteret Vadaren och består av 352 hushåll varav 187 (ett ökande antal de två sista åren) är medlemmar i Hyresgästföreningen.

Den lokala hyresgästföreningen har varit verksam alltsedan området byggdes 1982-1983. Vår uppgift är att via bostadsmöten och årsmöten ta vara på hyresgästernas intressen genom att fånga upp deras behov och önskemål både när det gäller Stockholmshems förvaltning och vår boendemiljö, som vi sedan framför i regelbundna samråd med Stockholmshem. Till det kommer att dela nyheter som rör kvarteret.

En annan uppgift är att tillsammans med hyresgäströrelsen som helhet verka politiskt för hyror som vanligt folk har råd med och att vår boendeform inte missgynnas.

Vi har genom åren också satsat mycket på att öka gemenskapen genom gårdsfester, en speciell Vadardag med gemensamma aktiviteter för både barn och vuxna, soppkvällar och andra kulturella aktiviteter.

Varje år får föreningen ett par hundralappar per hushåll av Stockholmshem för att kunna ordna aktiviteter till glädje och nytta för alla som bor i kvarteret.