Kontaktpersoner

Ordförande
Stefan Granér
ordf@vadaren.se

Sekreterare
Wiwi Stefanicki
sekr@vadaren.se

Kassör
Staffan Börjesson
kassor@vadaren.se

Ledamot
Anna Leijonhielm
anna.leijonhielm@vadaren.se

Jean-Claude Delbravo
jean-claude.delbravo@vadaren.se

Suppleant
Kerstin Strandskog
kerstin.strandskog@vadaren.se

Suppleant
Inger Bergkvist
inger.bergkvist@vadaren.se

Suppleant
Kerstin Ahlberg
kerstin.ahlberg@vadaren.se

E-post till hela styrelsen: styrelsen@vadaren.se

Revisor
Lennart Berget

Valberedning

Ulla Ask och Ann-Sofie Granér
valberedning@vadaren.se

Vadaren.se
redaktörer Kerstin Ahlberg och Stefan Granér

Webmaster

Lokalansvarig
Monica Kjellberg
lokalen@vadaren.se
070-4532746

För att få tillträde till bastun/gymmet                                                                                  styrelsen@vadaren.se

Pallkrageodlingarna
Sanna Kolk
sanna.kolk@vadaren.se

Vävstugan
Lotta Lagermalm
lotta.lagermalm@vadaren.se