Gym och bastu

Alla som bor i kvarteret kan använda lokala hyresgästföreningens gym och bastu i källaren på Örnbacken 36 (ingång från gaveln, bredvid kvarterslokalen). Träning är möjlig mellan 07.00 och 21.00 varje dag. För att få träna på egen hand måste du ha fyllt 18 år.

För att komma in till gymmet och bastun använder man samma nyckelbricka som går till tvättstugan. Du skickar ett mejl till styrelsen@vadaren.se och uppger namn på lägenhetsinnehavaren, adress och lägenhetsnummer (står högst upp på ytterdörren) så ser vi till att nyckelbrickan aktiveras.

Städningen sköts av de hyresgäster som utnyttjar gymmet och bastun. Var och en städar efter sig själv innan den går därifrån. De som använder gymmet särskilt flitigt får dessutom ansvar för att storstäda en gång under året, enligt listan som sitter på dörren till gymmet.

DETTA GÄLLER I GYMMET:

• Ingen bokning behövs. Gå dit och se om det är ledigt.
• När du tränar, skriv in dig i loggboken: namn, gatuadress, datum och tid.
Visa hänsyn till andra personer som också tränar eller bastar.
• Ställ tillbaka utrustning och redskap
på rätt plats efter användning.
• Gör ren utrustning och redskap.
• Även toalettstolen ska göras ren.

Ta med dig personlig utrustning och ev. skräp när du går.

DETTA GÄLLER I BASTUN:

  • Bastun måste bokas i på kalendern som ligger på bordet utanför bastun.
  • Visa hänsyn till andra personer som också tränar eller bastar.
  • Gör rent och torka upp i duschutrymmet när du är klar
  • Ta med dig personlig utrustning och ev. skräp när du går.
  • Kontrollera att bastun är avstängd när du lämnar lokalen.

    DETTA GÄLLER BÅDE GYMMET OCH BASTUN
  • Se till att all belysning är släckt vid träningspassets slut och att dörren till gym och bastu är låst.
  • Anmäl eventuella fel eller problem med gymmet eller bastun till Ernesto Andrade på ernesto.andrade@vadaren.se eller tel: 070-692 43 57 eller till Tommy Eriksson på tommy_hap@live.se tel: 07200821