Senaste nytt

Kom på bostadsmötet torsdagen den 11 april kl 19.00

Plats: Kvarterslokalen på Örnbacken 38

På dagordningen:

  • Information om de nya hyrorna
  • Frågor och förslag till nästa samråd med Stockholmshem
  • Vårens aktiviteter i kvarteret

Årets hyresförhandlingar klara

En chockartad höjning på i genomsnitt 5,3% drabbar oss som bor i Stockholmshems fastigheter. I december strandade stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag förhandlingarna efter att inte ha fått gehör för en hyreshöjning på 7,8% på 2024 års hyror. Efter att frågan sedan fastnade i Hyresmarknadskommittén har en opartisk ordförande (förlikningsman) tagit beslut om att höja hyrorna med 5,3 % från 1 januari 2024.

Johan Larsson som är ordförande i hyresgästföreningens förhandlingsdelegation menar att allmännyttan har ett stort samhällsansvar att trygga hyresrätter med rimliga hyror och att 5,3 procents höjning är väldigt högt och som det kommer att bli svårt för många hyresgäster att klara av. Han är också besviken över att allmännyttan frånträder förhandlingarna utan att slutföra förhandlingarna.

Själv tycker jag från min position som ordförande i en lokal hyresgästförening att förutsättningarna kunde varit bättre. Den vägledning som parterna har kommit överens om att de ska utgöra underlag för förhandlingarna missgynnar i stor utsträckning hyresgästerna.

vägledningen består av 5 kriterier som i huvudsak beskriver fasighetsägarnas kostnadsutveckling. Där fattas kriterier för hushållens kostnadsutveckling (Bland Stockholmshems hyresgäster finns en oproportionerligt stor andel pensionärer och ensamma kvinnor). ett annat kriterie man bör beakta är vinstutveckling och eget kapital i bolagen.

Du som är lite extra intresserad kan gå in på denna länk för att ta del av vägledningen med de 5 kriterierna

https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/dokument/13917_vagledning-infor-de-arliga-hyresforhandlingarna-20240912.pdf

Stefan Granér Ordf. lokala hyresgästföreningen Vadaren