Senaste nytt

fullt pådrag. cykelservice på vadardagen

Nytt nummer av Vadarnytt april 2024

Bland rubrikerna:

INGEN BALKONG ÄR HOPPLÖS – kom och få odlingsråd på Vadardagen

Hyran för kvarterslokalen höjs

Ta hand om det vi har tillsammans!

Läs mer under fliken Nyhetsbrevet Vadarnytt!

Hänt på bostadsmötet

Förutom att Stefan Granér redogjorde för hyresförhandlingarna (se texten om årets hyresförandlingar nedan) framkom synpunkter som mötesdeltagarna ville att styrelsen ska ta upp med Stockholmshem på vårens samrådsmöte. Nämligen följande:

  • Behov av anslagstavla vid Örnbackens första gård.
  • cykelrummen bör rustas upp med pollare, rensas och städas.
  • behov av fler låsta cykelutrymmen på mellangården. finns endast ett litet cykelrum.
  • ta bort gamla rostiga grillar på grillplatsen. Fräscha upp platsen.
  • Privata förskolor använder “våra” lekplatser. Leksaker och sand sprids på gården. Finns ett avtal mellan förskola och SH, hur ser det ut?
  • Behov av att ha fällbar pall i port för att sätta på sig broddar eller för att vänta på färdtjänst
  • SH klipper alla gräsytor lika kort trots att det finns en karta hos SH där det framgår vilka ytor man ska låta vara.
  • vissa hyresgäster har mycket små källarförråd. Går det att göra något åt det?

Årets hyresförhandlingar klara

En chockartad höjning på i genomsnitt 5,3% drabbar oss som bor i Stockholmshems fastigheter. I december strandade stockholms stads allmännyttiga bostadsbolag förhandlingarna efter att inte ha fått gehör för en hyreshöjning på 7,8% på 2024 års hyror. Efter att frågan sedan fastnade i Hyresmarknadskommittén har en opartisk ordförande (förlikningsman) tagit beslut om att höja hyrorna med 5,3 % från 1 januari 2024.

Johan Larsson som är ordförande i hyresgästföreningens förhandlingsdelegation menar att allmännyttan har ett stort samhällsansvar att trygga hyresrätter med rimliga hyror och att 5,3 procents höjning är väldigt högt och som det kommer att bli svårt för många hyresgäster att klara av. Han är också besviken över att allmännyttan frånträder förhandlingarna utan att slutföra förhandlingarna.

Själv tycker jag från min position som ordförande i en lokal hyresgästförening att förutsättningarna kunde varit bättre. Den vägledning som parterna har kommit överens om att de ska utgöra underlag för förhandlingarna missgynnar i stor utsträckning hyresgästerna.

vägledningen består av 5 kriterier som i huvudsak beskriver fasighetsägarnas kostnadsutveckling. Där fattas kriterier för hushållens kostnadsutveckling (Bland Stockholmshems hyresgäster finns en oproportionerligt stor andel pensionärer och ensamma kvinnor). ett annat kriterie man bör beakta är vinstutveckling och eget kapital i bolagen.

Du som är lite extra intresserad kan gå in på denna länk för att ta del av vägledningen med de 5 kriterierna

https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/dokument/13917_vagledning-infor-de-arliga-hyresforhandlingarna-20240912.pdf

Stefan Granér Ordf. lokala hyresgästföreningen Vadaren